Om Utrikesmagasinet
Foto: Signe Ekström

Om Utrikesmagasinet

Är du engagerad i internationella frågor? Vill du ta del av en fördjupad diskussion kring vår tids stora utmaningar runt om i världen? I så fall är Utrikesmagasinet något för dig!

Publicerad: 2016-03-31

Utrikesmagasinet har tre ledstjärnor. Vi vill:

* Vidga kunskapen om vår tids stora utrikespolitiska frågor.
* Slå en brygga mellan forskning och folkbildning.
* Erbjuda solida analyser och djärva framtidsperspektiv.

Detta gör vi med hjälp av skribenter från olika områden. Här skriver UI:s egna forskare och redaktörer. Här medverkar utrikespolitiska forskare från andra fora. Här skriver diplomater och andra utrikespolitiska aktörer – några på krönikeplats. Här medverkar journalister som har en lång utrikespolitisk erfarenhet från skilda regioner i världen. Alla skribenter är inte från Sverige, men vi strävar efter att de flesta texter ska vara på svenska.

Bland våra skribenter kommer det att dyka upp några namn som inte har hunnit bli etablerade ännu – men som kan bli det i framtiden.

Vi lutar oss mot rika traditioner. Utrikesmagasinet har två föregångare: tidskriften Utrikespolitik, som hade sin premiär efterkrigsåret 1946, och dess efterföljare Internationella Studier, som belönades med det eftertraktade priset Årets facktidskrift 2011."

Utrikesmagasinet ägs av Utrikespolitiska institutet, UI, men görs av en publicistiskt oberoende redaktion.

Skribenterna ansvarar själva för innehållet i sina artiklar. Eventuella åsikter som framförs ska inte uppfattas som UI:s.

Vill du komma i kontakt med Utrikesmagasinets redaktion?
Kontakta gärna någon av redaktörerna Ylva Lindahl eller Leif Hallstan

Har du synpunkter på webbplatsen?
Kontakta gärna UI:s kundtjänst

ISSN 2002-746X